www.adgangforalle.dk
Vil du have teksten på denne hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner i nyt vindue)
RETSHJÆLP alt om fri proces - free legal aid ®
www.friproces.dk udgives af
Advokatfirmaet Christian Vinaa

Forside - Fri proces - Forsikringsretshjælp - Retshjælpsforsikring - Advokatretshjælp - Nettets Gratis Retshjælp - Juridisk Ordbog


Velkommen til det fælles web-site for :
www.advokatretshjælp.dk
www.friproces.dk
www.forsikringsretshjælp.dk
www.advokat-retshjælp.dk
www.fri-proces.dk
www.retshjælpsforsikring.dk
På denne side kan du læse mere om retshjælp, advokatretshjælp, fri proces og forsikringsretshjælp / retshjælpsforsikring.

Oplysningerne om retshjælp mm. er samlet i 3 grupper, alt efter hvilken situation du befinder dig :


1.
Du har et spørgsmål om
jura / loven / dine rettigheder.


2.
Du har brug for juridisk hjælp til andet end en retssag / tvist.

3.
Du er part i en retssag eller forventer at blive det, og vil gerne have bistand / retshjælp.

Læs mere om . . .

Fri Proces
Læs mere om . . .

Forsikringsretshjælp
Brug advokat Vinaa's Retssags GUIDE til at finde ud af, hvilke muligheder retssystemet giver dig.

til_toppen


Du har et spørgsmål om jura / loven / dine rettigheder.

Du har fx. disse muligheder :
(   Alle links åbner i et nyt browser-vindue   )


Juridiske brevkasser :
Juridiske brevkasser i blade og på nettet; søg fx. på Google [ juridisk+brevkasse ]

Advokatvagten :
Advokatvagten.
Fortegnelse over Advokatvagterne i Danmark

Retshjælps-kontorer :
Københavns Retshjælp
Københavnske Advokaters Retshjælp
Kunstnernes Retshjælp
Kritisk Retshjælp
Gellerupparkens Retshjælp
Studenterrådets Retshjælp
             Retshjælpen i Vestergade - Odense
Århus Retshjælp
De Jurastuderendes Retshjælp
Krim

Nettets Gratis Retshjælp ( NGR ) :
Du kan benytte "Nettets Gratis Retshjælp", hvor du gratis kan stille spørgsmål til advokaterne vedr. dine juridiske problemer.
Nettets Gratis Retshjælp har været på internettet siden 1994. Gratis for alle uanset indkomst / formue.
Nettets Gratis Retshjælp ( NGR ) ( Advokatvagten på nettet )
til_toppen


Du har brug for juridisk hjælp til andet end en retssag / tvist.

Du har fx. disse muligheder :

Juridisk rådgiver :
Der er mange, der må yde juridisk bistand i Danmark. Alle kan i princippet kalde sig "konsulenter" eller "juridisk rådgiver". Det er dog kun en advokat, der må kalde sig advokat. Normalt betaler man selv konsulenten. Det er næppe muligt at få retshjælp.

Fagforening / interesse-organisation :
Mange foreninger tilbyder juridisk bistand til deres medlemmer. De konkrete krav til medlemmets økonomiske indtægter/formue og egenbetaling varierer.

Offentlig rådgivning :
ALLE offentlige kontorer har PLIGT til at rådgive og informere privat-personer og virksomheder om juridiske forhold vedr. kontorets virke-område. Dette er GRATIS for ALLE.
Der er herudover mange rådgivnings-centre, oprettet at det offentlige, der rådgiver offentligheden; typisk indenfor et konkret emne. De konkrete krav til den rådsøgendes økonomiske indtægter/formue og egenbetaling varierer.

Advokat :
Læs mere om advokater på Advokatsamfundet's webside.
De fleste advokater yder bistand vedr. mange sagstyper / problem-stillinger. Advokaten har pligt til at skaffe klienten retshjælp, hvis det er muligt.

Advokatretshjælp :
Det er kun advokater, som yder "Advokatretshjælp".
Ordningen "Advokatretshjælp" (Offentlig retshjælp ved advokat) gives kun af advokater. Ordningen er ødelagt af burokrati.
Læs mere om Advokatretshjælp. Du kan kun få Advokatretshjælp, hvis du opfylder nogle økonomiske betingelser.

til_toppen


Du er part i en retssag eller forventer at blive det, og vil gerne have bistand / retshjælp.

Du har disse muligheder :

Forsikringsretshjælp :
Du skal have en retshjælpsforsikring for at kunne søge om forsikringsretshjælp.
Læs mere om forsikringsretshjælp.
Det er typisk din advokat, der sørger for at ansøge om forsikringsretshjælp.

Fri proces :
Du skal opfylde "de økonomiske betingelser" for at kunne få fri proces.
Læs mere om fri proces.
Det er typisk din advokat, der sørger for at ansøge om fri proces.

Fagforening / interesse-organisation :
Mulighed for bistand; enten ved økonomisk bidrag til din advokat-udgift eller ved at foreningens advokat fører sagen.

Særlige regler ved "Små-sager" :
Til en "små-sag" kan du kun få forsikringsretshjælp / fri proces i et begrænset omfang.


Vinaa's retssags Guide :
Brug advokat Vinaa's Retssags Guide til at finde ud af, hvilke muligheder retssystemet giver dig.

www.friproces.dk - www.fri-proces.dk - www.advokatretshjælp.dk - www.advokat-retshjælp.dk
www.forsikringsretshjælp.dk - www.retshjælpsforsikring.dk


pdf icon      Mac       valid-html401Forside - Fri proces - Forsikringsretshjælp - Retshjælpsforsikring - Advokatretshjælp - Nettets Gratis Retshjælp - Juridisk Ordbog